maandag 25 januari 2016

Heineken in Afrika, discussie verslag

Boek: 'Heineken in Afrika' door Olivier van Beemen
Prometeus 2015, ISBN 978 90 351 42862 
 

Uit een eerste rondje blijkt dat alle deelnemers enthousiast zijn over het boek, over de frisse journalistiek van Olivier van Beemen, over zijn durf om namen te noemen en verslag uit te brengen zonder medewerking van Heineken.

Uiteraard komen allerlei vragen aan bod en boven tafel. Wie is nu eigenlijk corrupt, de firma of de mensen? Ware het beter geweest dat Heineken er niet was, in die landen? Hoe verhoudt het werk van de multinational zich met het concept ontwikkeling? Had Heineken echt alternatieven voor zijn gedrag? Kan het zijn dat in de energie- en mijnbouwsectoren het nog erger is dan bij Heineken? Elke interventie van buitenaf in een structuur die gekenmerkt wordt door patronage en cliëntelisme, met alle bijbehorende corrupte consequenties, is gedoemd daaraan op de een of andere manier het hoofd te bieden (of mee te doen). Een commerciële interventie zoals die van Heineken onderscheidt zich in dat opzicht niet van de ontwikkelingssamenwerking.

Het gesprek gaat de richting uit van een tweesprong. Aan de ene kant staat dat dat Nederland zoals België nu eenmaal groot en rijk geworden zijn dank zij zulke bedrijven. Aan de andere kant staat dat er echt heel wat moet gebeuren op ethisch gebied.

De OESO richtlijnen, achteraan in het boek, worden duidelijk niet of nauwelijks gerespecteerd. Waar kan de druk vandaan komen om dat wel te doen? En wat is de rol van een NGO die met Heineken samenwerkt ter plaatse om de boeren te helpen bij het verbouwen van brouwerijgrondstoffen?

Het boek toont aan dat dit bedrijfsbeleid in een zwakke, kwetsbare omgeving erg moeilijk is maar eigenlijk ook zeer lonend. Er gaat dus grote verantwoordelijkheid gepaard met grote winst.

De discussie focust vooral over wat er kan gedaan worden. Kunnen wij als Nedworc iets doen, misschien samen met Partos? Of met SOMO? Met Tax Justice Netwerk? Dit bespreken we een volgende keer, tegelijk met de bespreking van een gelijkaardig boek of tekst om een breder beeld te krijgen van de maatschappelijke relevatie van bedrijfsbeleid in arme landen.

Deelnemers: Eric van der Sleen (moderator), Karel van Hoestenberghe (verslag), Margo Kooijman, Gabrielle Athmer, en Paul Hassing.
Amsterdam, 11 januari 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten